1%podatku

16.07.2022

Uroczystości zostały przeniesione na 24 lipca 2022 roku.

10.01.2022

04.06.2021

19.04.2021

Pamięci ofiarom powstania w getcie warszawskim - 19 kwietnia 1943 roku

20.01.2020

14.01.2020

Stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie pod koniec 2019 roku zrealizowało projekt pn. „Remont i konserwacja mogiły Żydów w Hałbowie”. Prace polegały na kompleksowym odwodnieniu obiektu oraz wyprofilowaniu skarpy od strony zachodniej. W ramach przeprowadzonych prac ułożono węże drenarskie w otulinie żwiru filtracyjnego, oraz wykonano korektę profilu drogi prowadzającej do mogiły celem odprowadzenia wód opadowych. Dzięki wykonanym pracom, wody gruntowe i opadowe nie będą się przedostawały na teren mogiły. Wykonanie odwodnienia było najpilniejszą pracą do wykonania przed zamierzonymi pracami konserwatorskimi bryły grobu hałbowskiego. Zabezpieczy to także mogiłę przed jej ewentualnym osunięciem się wraz ze skarpą. Staraniem Stowarzyszenia Gmina Chrześcijańskia im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie, która opiekuje się mogiłą od 2001 roku wykonano nowe ogrodzenie nagrobka oraz szereg innych prac.
Gmina Chrześcijańska co roku w rocznice mordu Żydów organizuje na terenie mogiły Modlitewne Spotkania Ekumeniczne z udziałem przedstawicieli wyznania mojżeszowego oraz katolików obrządku greckiego i rzymskiego. Organizowane są również uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Realizacja projektu pn.
Remont i konserwacja mogiły Żydów w Hałbowie” była możliwa dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków programu „Groby i Cmentarze Wojenne w kraju” oraz środków własnych stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie.
Stowarzyszenie dziękuje Dyrekcji Magurskiego Parku Narodowego za życzliwość przy realizacji prac.

12.10.2019

Trwają prace konserwatorskie zabytkowego akweduktu z 1906 roku na Wilczym Potoku w Nowym Żmigrodzie. W pierwszy etapie prac konserwacji poddano ściany akweduktu. Trwają przygotowania do wykonania stropu nad obiektem. Prace są możliwe dzięki pomocy finansowej Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu


02.10.2019

1%podatku


08.09.2019

Po raz kolejny stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie odzyskało kilka uszkodzonych macew które zostały złożone na cmentarzu żydowskim w Nowym Żmigrodzie. Stowarzyszenie uczestniczy w programie Szlak Chasydzki.


18.07.2019

W dniu 18 lipca 2019 roku członkowie Zarządu Gminy Chrześcijańskiej uczcili 81. rocznicę śmierci patrona - Leona Karcińskiego. W dniu 29 lipca 2019 roku zostanie odprawiona msza św. w intencjach o spokój duszy i wieczną radość dla Śp. Leona Karcińskiego i ostatniego prezesa Gminy Chrześcijańskiej przed 1960 rokiem - Śp. Stanisława Jakubowskiego.


07.07.2019

Relacja ze IX Modlitewnego Spotkania Ekumenicznego

W dniu 7 lipca 2019 roku o godzinie 16.00 przy zbiorowej mogile Żydów zamordowanych przez Niemców w Hałbowie w 77. rocznię mordu odbyło się IX Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne pod tytułem 'Pamięć i Nadzieja". W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie na czele z Przewodniczącym Panem Tadeuszem Jakubowiczem i rabinem Panem Boazem Gadka. W uroczystościach wzięli udział duchowni kościołów greckokatolickiego - ks. Andrzej Żuraw oraz rzymskokatolickiego - ks. Józef Obłój. Udział wzięli mieszkańcy Nowego Żmigrodu i okolic. Miło nam było gościć Państwa Monikę Sznajderman i Andrzeja Stasiuka. W imieniu stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w uroczystości. 

Zarząd Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie

 

02.07.2019

Historia korespondencji

02.07.2019

BIULETYN INFORMACYJNY Gminy Chrześijańskiej im. Leona Karcińskiego
WYDANIE SPECJALNE otwórz pdf >>


24.06.2018

Nagroda "Chroniąc pamięć"

24 czerwca 2018 roku Prezes Zarządu Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie Zdzisław Senczak został uhonorowany nagrodą "Chroniąc Pamięć". Nagroda przyznawana jest osobom zaangażowanym w zachowanie dziedzictwa polskich Żydów i dialog polsko - żydowski.

27.01.2019

W dniu 27 stycznia 2019 roku przy mogile Zydów w Hałbowie odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu

08.07.2018

VIII Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne

W dniu 8 lipca 2018 roku odbyło się VIII Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne upamiętniające 76 rocznicę mordu Żydów getta żmigrodzkiego 7 lipca 1942 roku.


06.02.2017

Monika Sznajderman w Nowym Żmigrodzie

Z inicjatywy stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie w dn. 5 lutego br. w sali konferencyjnej restauracji „Wichrowe Wzgórze” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, odbyło się spotkanie autorskie z Moniką Sznajderman – autorką książki „Fałszerze pieprzu .
Odpowiadając na pytania Autorka udzieliła zebranym wiele informacji nt. okoliczności powstania książki o losach Jej żydowskiej i polskiej rodziny w czasie niemieckiej okupacji.
Spotkanie poprowadził prezes stowarzyszenia Z. Senczak, który w imieniu stowarzyszenia i zebranych podziękował Pani M. Sznajderman za przyjęcie zaproszenia. 

31.01.2017

XIII Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
Dzień wyciszenia i refleksji.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu został ustanowiony przez ONZ w listopadzie 2005 r. Na dzień obchodów ustalono dzień 27 stycznia.
Począwszy od 2006 r. stowrzyszenie Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie, corocznie składa hołd ofiarom Holokaustu przy zbiorowej mogile Żydów w Hałbowie, odmawiając modlitwę i zapalając znicze.

W ramach obchodów w dniu 5 lutego br. o godz. 17.00 w Nowym Żmigrodzie odbędzie się spotkanie autorskie z Moniką Sznajderman - autorką książki "Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna", na które zaprasza stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska. 

11.11.2017

W dniu 11 listopada 2017 roku członkowie stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska uczcili Narodowe Święto Niepodległości. Delegacja stowarzyszenia złożyła kwiaty pod krzyżem upamiętniającym bohaterów wojny polsko - bolszewickiej 1920 oraz pod obeliskiem upamiętniającym Konfederację Barską. 

04.06.2017

VII Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne

W dniu 6 lipca 2017 roku stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie organizuje VII Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne w 75. rocznicę mordu Żydów na Hałbowie. Obchody rozpoczną się pod zbiorową mogiłą Żydów na Hałbowie o godzinie 15.00. Na miejscu kapłani obrządków rzymsko i greckokatolickiego oraz przedstawiciele wyznania mojżeszowego odmówią wspólną modlitwę za pomordowanych 7 lipca 1942 1250 mieszkańców Nowego Żmigrodu żydowskiego pochodzenia. O godzinie 17.00 w restauracji Wichrowe Wzgórze w Nowym Żmigrodzie odbędzie się otwarte spotkanie z panem Januszem Poniewierskim który wygłosi prelekcję pt. "Kościół katolicki a Żydzi i Judaizm". Janusz Poniewierski przez wiele lat był kierownikiem działu religijnego "Tygodnika Powszechnego". Jest redaktorem miesięcznika "Znak". Jest również autorem lub współautorem wielu publikacji dotyczących pontyfikatu i nauczania Jana Pawła II, m.in. "Pontyfikat", "Kwiatki Jana Pawła II". Wiele razy na swojej drodze życiowej spotykał Jana Pawła II osobiście.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w organizowanych przez nas uroczystościach. 


 

 

18.02.2017

Informacja dotycząca prac renowacyjnych przy kaplicy p.w. Św. Trójcy w Nowym Żmigrodzie

Szanowni Państwo, 

Kilkanaście dni przed obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na skutek, wichury i dużych opadów śniegu doszło do licznych wykrotów i połamania konarów drzew na terenie Magurskiego Parku Narodowego. Jedno ze spadających drzew uszkodziło ogrodzenie zbiorowej Mogiły Żydów nad Przełęczą Hałbowską. Na prośbę stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie - sprawującego opiekę nad mogiłą - służby Parku usunęły zwalone drzewo oraz konary, które zagrażały bezpieczeństwu przebywających tam osób. W imieniu Zarządu Panu Dyrektorowi Marianowi Stójowi oraz Panu nadleśniczemu Piotrowi Hanasowi dziękuję za - jak zwykle - dobrą współpracę. Podjęte zostały przygotowania do przeprowadzenia remontu ogrodzenia 


Prezes Zarządu Zdzisław Senczak

 

04.12.2016

Spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia wszystkich marzeń w nadchodzącym Nowym Roku 2017, wszystkim darczyńcom i sympatykom naszego stowarzyszenia życzy Zarząd Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego. 

 

 

04.12.2016

Informacja dotycząca prac renowacyjnych przy kaplicy p.w. Św. Trójcy w Nowym Żmigrodzie

W związku z licznymi pytaniami parafian dotyczącymi dalszych prac przy remontowanej kaplicy cmentarnej informujemy, iż na skutek bezpodstawnych oskarżeń pod adresem Konserwaratora Wojewódzkiego wniesionych do Ministra Kultury przez jednego z mieszkańców Nowego Żmigrodu, Konserwator Wojewódzki wstrzymał dotację na zaplanowane w bieżącym roku prace przy kaplicy. Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w stowarzyszeniu Gmina Chrześcijańska lub w kancelarii parafialnej.
Stowarzyszenie otrzymało natomiast dotację w kwocie 5 tysięcy złotych na renowację obrazu „Zwiastowanie” oraz 5 tysięcy złotych na prace konserwatorskie przy nagrobku Friderika Otto z 1840 roku.
Z budżetu Marszałka Województwa Podkarpackiego Gmina Chrześcijańska pozyskała 10 tysięcy złotych na wymianę stolarki okiennej w zabytkowej kaplicy. Okna zostały zamontowane w listopadzie 2016 roku.
Stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska czyni dalsze starania w kierunku pozyskania środków na kontynuację renowacji kaplicy p.w. Św. Trójcy. Pomimo donosów i prób udaremnienia dalszych prac przy kaplicy i tak część z nich została wykonana.
Zarząd Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego

 

 

23.06.2016

13.05.2016

Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie pomaga w realizacji projektu „Szkoła Dialogu”

W kwietniu 2016 roku Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie przystąpił do projektu „Szkoła Dialogu” prowadzonego przez Fundację Forum Dialogu z Warszawy. Przedsięwzięcie to dotyczy społeczności i kultury żydowskiej i ma na celu zwiększenie świadomości historycznej gimnazjalistów. Nowy Żmigród ma bogatą historię związaną z Żydami, którą młodzi ludzie chcą odkrywać. W ramach „Szkoły Dialogu” odbyły się już warsztaty z trenerkami – Jagodą Szkarłat i Antoniną Stasiuk. Kolejne odbędą się wkrótce, ale do nich uczniowie muszą się przygotować, m.in. zdobyć wiedzę na temat lokalnej społeczności żydowskiej, a także jej losów w czasie II wojny światowej.
W związku z tym 5 maja 2016 grupa gimnazjalistów ze szkoły w Nowym Żmigrodzie, wraz z opiekunami, nawiedziła zbiorową mogiłę Żydów na Przełęczy Hałbowskiej. Na prośbę uczniów w spotkaniu uczestniczył pan Zdzisław Senczak – Prezes Stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego, który wygłosił pogadankę na temat obecności i roli społeczności żydowskiej w Nowym Żmigrodzie, a także przybliżył młodzieży okoliczności mordu Żydów ze żmigrodzkiego getta, dokonanego przez hitlerowców 7 lipca 1942 roku. Pan Zdzisław Senczak odpowiadał na pytania i uwrażliwiał młodych ludzi na tematykę holokaustu.
Piotr Figura

 

27.01.2016

W hołdzie pomordowanym Żydom

W środę 27 stycznia 2016 roku przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. Tego dnia delegacja Stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie oddała hołd pomordowanym Żydom, zapalając znicze na zbiorowej mogile w Hałbowie. Stowarzyszenie od kilkunastu lat sprawuje opiekę nad tym masowym grobem. Jest także organizatorem Modlitewnego Spotkania Ekumenicznego, odbywającego się zawsze w rocznicę mordu żmigrodzkich Żydów (7 lipca 1942r.) Wówczas za ofiary holokaustu modlą się wspólnie Żydzi, grekokatolicy i katolicy.

Zarząd Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie

 

 

20.01.2016

Działalność stowarzyszenia w 2015 roku

Za staraniem naszego stowarzyszenia w roku 2015, oprócz działalności charytatywnej i wspierania sportu niezrzeszonego, stowarzyszenie nasze przede wszystkim odnowiło dwa nagrobki oraz poddało konserwacji wieżę kaplicy cmentarnej p.w. Św. Trójcy. Prace przy nagrobkach Władysława Zachariasiewicza i Anotniego Łazoraka sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i środków własnych stowarzyszenia. Dzwonnica sfinansowana została ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Parafii Nowy Żmigród oraz środków własnych stowarzyszenia.
Wszystkim wspierającym nasze prace składamy serdeczne podziękowania.

 

20.12.2015

Spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia wszystkich marzeń w nadchodzącym Nowym Roku 2016, wszystkim darczyńcom i sympatykom naszego stowarzyszenia życzy Zarząd Gminy Chrześcijańskiej

 

 

01.11.2015

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. LEONA KARCIŃSKIEGO - listopad 2015 - >> czytaj więcej

 

 

01.11.2015

Cała Polska kwestuje na rzecz zabytkowych nagrobków. To jest nasza kultura i historia. Stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie w tym roku za pieniądze z kwesty i przy pomocy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnowiła kolejne 2 nagrobki: Antoniego Łazoraka i Władysława Zachariasiewicza. Jest to już V nasza kwesta, którą usiłują zakłócić ludzie złej woli.  W najbliższym czasie zostanie oddana dzwonnica kaplicy pw. Św. Trójcy. Jeżeli Państwo popieracie naszą inicjatywę prosimy o wsparcie poprzez wybór naszej puszki.  

Zarząd Gminy Chrześcijańskiej
im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie

 

 

26.10.2015

Ciąg dalszy sprawy listu otwartego do Wójta Gminy Nowy Żmigród

 

16.09.2015

Macewy wracają na swoje należne miejsce

Stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie odzyskało kolejną macewę. Po wstępnym oczyszczeniu i zabezpieczeniu kamień nagrobny został złożony na cmentarzu żydowskim w Nowym Żmigrodzie. Do tej pory stowarzyszenie odzyskało kilkanaście macew w bardzo dobrym stanie , dzięki którym przywrócono pamięć zmarłych  żmigrodzan.

 

 

26.08.2015

 

01.08.2015

V Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne przy zbiorowej mogile Żydów w Hałbowie k. Nowego Żmigrodu

     W 73. rocznicę bestialskiego mordu Żydów w Hałbowie, 7 lipca br. przy zbiorowej mogile zgromadzili się Żydzi i chrześcijanie aby wspólnie modlić się i oddać hołd pomordowanym.     Słowo wstępne wygłosił Prezes Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie Tadeusz Jakubowicz oraz Prezes Gminy Chrześcijańskiej Zdzisław Senczak.                                                                

     W modlitwie udział wzięli prezes GWŻ Pan Tadeusz Jakubowicz, Naczelny Rabin Galicji Pan Edgar Gluck i Naczelny Rabin Krakowa Pan Eliezer Gurary, kościół greckokatolicki reprezentował ks. Andrzej Żuraw a kościół rzymskokatolicki reprezentowali ks. Józef Obłój oraz ks. Henryk Maguda. Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in. Pani Monika Sznajderman – szefowa wydawnictwa „Czarne” , Pan Andrzej Seweryn z małżonką. Wśród licznie zgromadzonych obecni byli Pan A.Czaderna – dyr. MPN oraz G.Bara – Wójt Gminy   Nowy Żmigród.

     W związku z uroczystościami listy okolicznościowe nadesłali Pani Monika Krawczyk – Dyrektor Generalny  FODZ, Pan Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski oraz Pan Janusz Poniewierski – Prezes Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”w Krakowie.

 

10.07.2015

Ogłoszenie ofertowe – zapytanie o cenę

Stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie ogłasza ofertę na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych przy dwóch pomnikach przyrody Gminy Nowy Żmigród znajdujących się przy kościele parafialnym w Nowym Żmigrodzie. Oferty należ składać na adres gminachrzescijanska @gmail.com do dnia 17.07.2015r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel 530 310 332.

Zarząd Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie

30.06.2015

20.06.2015

Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie gościła delegację z Kraju Związkowego Saary w Niemczech.

W dniu 30 maja 2015 roku  Podkarpacie odwiedził z dwudniową wizytą minister Reinhold Jost z Kraju Saary wraz z delegacją. Goście spotkali się m.in  z Małgorzatą Chomycz - Śmigielską - Wojewodą Podkarpackim, samorządowcami ziemi jasielskiej na czele z Ryszardem Pabianem - Burmistrzem Miasta Jasła. Pod koniec pierwszego dnia wizyty goście udali się do Ośrodka Edukacyjnego wraz z Muzeum Magurskiego Parku Narodowego. Po zwiedzeniu ośrodka delegacja niemiecka wspólnie z zarządem Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego odwiedziła cerkwie w Świątkowej Wielkiej oraz Kotani - zabytki Szlaku Architektury Drewnianej. Następnym punktem wizyty było nawiedzenie zbiorowej mogiły Żydów w Hałbowie. Goście wysłuchali krótkiej informacji na temat Holocaustu i historii Żydów żmigrodzkich. Minister Jost po chwili refleksji złożył na płycie mogiły okolicznościowy wieniec kwiatów. W krótkim wystąpieniu minister wyraził ubolewanie, że jego przodkowie i rodacy dokonali tak straszliwej zbrodni. Prezes zarządu Gminy Chrześcijańskiej Zdzisław Senczak powiedział z kolei, że "Holocaust to tragedia nie tylko Żydów, Niemców czy Polaków - Holocaust to tragedia całej ludzkości". Minister Reinhold Jost wyraził zadowolenie z faktu, że Gmina Chrześcijańska społecznie opiekuje się hałbowską mogiłą oraz wykonuje niezbędne prace remontowo – porządkowe. W ciągu ostatnich trzech lat m.in. udało się kompleksowo wyremontować ogrodzenie mogiły, wzmocnić skarpę od strony południowo - wschodniej oraz wykonać niezbędne odwodnienie terenu. Prace te zostały wkonane dzięki wsparciu finansowemu Wojewody Podkarpackiego oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Goście z Niemiec podkreślali swoje wielkie uznanie dla działań podejmowanych przez Gminę Chrześcijańską. Na zakończenie wizyty Zastępca Burmistrza Miasta Jasła - Elwira Musiałowicz - Czech w imieniu organizatorów wizyty delegacji niemieckiej złożyła na ręce zarządu Gminy Chrześcijańskiej podziękowania za współpracę przy organizacji wizyty.
Organizacja uroczystości odbyła się z inicjatywy Gminy Chrześcijańskiej. Zarząd stowarzyszenia wyraził stanowisko, że był to akcent przywracania pamięci o tradycjach patriotycznych i czasach świetności Nowego Żmigrodu.

Zarząd Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie

 

 

20.05.2015

3 maja 1791 roku chwalona została tzw. ustawa rządowa regulująca normy ustroju w Polsce. Okolicznościowe uroczystości upamiętniające święto Konstytucji 3 Maja odbyły się w niedzielę także na Rynku w Nowym Żmigrodzie – po raz pierwszy od 1945 roku. Obchody rozpoczęły się o godzinie 10.30 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w Sanktuarium bł. ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli w pochodzie na Rynek, gdzie odbył się uroczysty apel wojskowy z podniesieniem Flagi Państwowej na maszt. W okolicznościowym apelu pamięci wspomnieliśmy na twórców i obrońców Konstytucji 3-go Maja, oraz na wszystkich mieszkańców żmigrodczyzny którzy poświęcili swoje losy dla sprawy wolnej Polski. W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy ze sztandarem Gminy Chrześcijańskiej. 
Organizacja uroczystości odbyła się z inicjatywy Gminy Chrześcijańskiej. Zarząd stowarzyszenia wyraził stanowisko, że był to akcent przywracania pamięci o tradycjach patriotycznych i czasach świetności Nowego Żmigrodu.

Zarząd Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie

 

 

25.04.2015

Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie serdecznie zaprasza wszystkich Mieszkańców do wzięcia udziału w uroczystym apelu z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3-go Maja.

Zarząd Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego.

29.01.2015

Pamięć o Holokauście w Nowym Żmigrodzie

W 70. rocznicę wyzwolenia miejsca zagłady KL Auschwitz – Birkenau oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, członkowie stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie oddali hołd pomordowanym Żydom . Na zbiorowej mogile 1250 Żydów w Hałbowie rozstrzelanych przez Niemców 7 lipca 1942 roku oraz w Nowym Żmigrodzie pod tablicą upamiętniającą tę straszną tragedię zapalono znicze. Z intencji stowarzyszenia o godz. 17 w kościele parafialnym w Nowym Żmigrodzie podczas nabożeństwa zostały odmówione modlitwy za pomordowanych Żydów i więźniów innych narodowości zamęczonych w Auschwitz. Modlitwie w której wzięli udział przybyli parafianie przewodniczył miejscowy ksiądz proboszcz.

 

15.12.2013

Spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia wszystkich marzeń w nadchodzącym Nowym Roku 2015, wszystkim darczyńcom i sympatykom naszego stowarzyszenia życzy Zarząd Gminy Chrześcijańskiej

 

11.11.2014

Święto Niepodległości

W dniu 11 listopada jak co roku przedstawiciele Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie oddali hołd walczącym o niepodległość Polski składając kwiaty i zapalając znicz pod pomnikiem niepodległościowym.

06.11.2014

Wizyta w muzeum

Na zaproszenie Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie w dniu 6 listopada br. przedstawiciele Gminy Chrześcijańskiej wzięli udział w spotkaniu organizacji pozarządowych. Uczestnicy zwiedzili nowo otwarte muzeum oraz wzięli udział w konferencji pt. „Oblicza różnorodności”.

 

 

03.11.2014

Krzyż Honoru

Od kilu dni na terenie Polski południowo-wschodniej przebywała delegacja Austriackiego Czarnego Krzyża odwiedzając cmentarze z I wojny światowej.
W dniu 11 października br. goście austriaccy odwiedzili cmentarze z I wojny światowej w Gminie Nowy Żmigród. Odwiedzając cmentarze w Nowym Żmigrodzie, Łysej Górze i Desznicy. W składzie delegacji byli: dr Gerold Ortner – Konsul Honorowy RP w Styrii oraz dr Peter Rieser – Prezydent Austriackiego Czarnego Krzyża wraz z małżonkami. W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Krzysztof Augustyn oraz zaproszeni goście.
Punktem kulminacyjnym było odznaczenie Krzyżem Honoru Austriackiego Czarnego Krzyża prezesa naszego stowarzyszenia Pana Zdzisława Senczaka za prace przy odbudowie i renowacji cmentarzy w Łysej Górze i Nowym Żmigrodzie.
Gratulujemy

 

03.11.2014

II etap renowacji kaplicy zakończony

Dobiegł końca II etap renowacji i konserwacji dachu i stropu zabytkowej kaplicy pw. Św. Trójcy na cmentarzu parafialnym w Nowym Żmigrodzie. Ze względu na bardzo zły stan techniczny część belek stropowych i konstrukcji dachowej zostało wymienione na nowe. Stan techniczny stropu i dachu groził zawaleniem. Poszycie dachowe wróciło do pierwotnego stanu – zostało pokryte gontem. Był to jeden z warunków konserwatora. Od spełnienia tych warunków uzależniona była dotacja w wysokości 50% kosztów. Takiej dotacji udzielił Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu. Pozostałą część kosztów poniosła Parafia Nowy Żmigród oraz w pewnej części nasze stowarzyszenie – głownie prace nie objęte kosztorysem .Niektóre prace członkowie stowarzyszenia wykonywali społecznie. Wszystkie formalności związane z renowacją i konserwacją dachu oraz nadzór inwestorski prowadziła Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie.
Księdzu proboszczowi Henrykowi Magudzie dziękujemy za pomoc i wsparcie.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które obdarzyły nas zaufaniem i przekazały 1% od podatku ze wskazaniem na remont kaplicy a także tym, którzy wspierali nas w tym trudnym przedsięwzięciu dobrym słowem.

 

27.08.2014

Dąb pamięci św. Jana Pawła II

Z okazji kanonizacji Jana Pawła II na cmentarzu parafialnym w Nowym Żmigrodzie obok kaplicy cmentarnej w dniu 27 lipca br. został posadzony dąb pamięci. Aktu poświęcenia w obecności miejscowego proboszcza i parafian dokonał ks. abp Edward Nowak. Drzewko oraz pamiątkową tablicę ufundowało nasze stowarzyszenie.

 

17.08.2014

To są nasi bohaterowie!

70 lat temu miały miejsce wydarzenia, które do dzisiaj nie doczekały się rzetelnego historycznego opracowania. O tym co działo się w Żmigrodzie Nowym i okolicznych miejscowościach w sierpniu 1944r. słyszał chyba każdy, kto mieszkał lub mieszka w tych stronach i interesuje się historią regionu. Co się wtedy naprawdę wydarzyło? Jaka była kolejność zdarzeń? Co było przyczyną, a co skutkiem? Kto wie jak było naprawdę? Te pytania pojawiały się już wtedy, 70 lat temu i pojawiają się teraz. Tak będzie, dopóki historycy nie zajmą się sprawą aresztowania członków AK zgrupowania „Zimorodek” rzetelnie, dopóki nie dotrą do dokumentów i zeznań świadków. A czy to w ogóle nastąpi? Miejmy nadzieję, że tak.

Cóż nam pozostaje dzisiaj? Przypominać o ofiarach. Sięgać do wspomnień ludzi, którzy pamiętają okrutny czas okupacji niemieckiej. Jedną z takich osób była Elżbieta Fiałkiewicz (1923-2013), z którą wielokrotnie na temat wydarzeń, które miały miejsce w naszej miejscowości w latach 1939-1945 rozmawiałem. Oto fragment jej wspomnień:

18 czerwca 1942r. przyszedł telegram z Oświęcimia, że mój brat Stefan nie żyje. Trzy tygodnie później, 7 lipca 1942r. stojąc przy furtce ogrodzenia swojego domu patrzyłam na dantejskie sceny podczas selekcji żmigrodzkich Żydów. Z żalem, ale i złością w sercu myślałam wtedy nad tym, jak zginął mój brat. Dopiero po wielu latach okazało się, że za współpracę z polskim ruchem oporu został rozstrzelany pod ścianą straceń, poznałam prawdziwą przyczynę i datę jego śmierci (14 czerwca). Potem nasz dom był cały czas obserwowany, no i oczywiście, mieliśmy na kwaterze Niemców.
O tym co działo się w sierpniu 1944r. w domu państwa Midorów dowiedziałam się z plotek. Podobno Niemcy przyszli do nich pożyczyć wersalkę, wzięli ją dla swojego oficera. Gdy ją podnieśli, wypadły z niej naboje. No więc zrobili przeszukanie domu. Jednego z synów Midora – Stanisława – Niemcy pochwycili, ale udało mu się wyrwać i uciekł. On uciekł, ale jego rodzice nie, więc Niemcy, żądni zemsty, chcieli na rynku powiesić Midora i jego żonę. Zbiegli się ludzie ze Żmigrodu i udało im się załagodzić sytuację. Niemcy odstąpili od wieszania, ale jakoś ukarać musieli, więc spalili Midorom dom. To musiało być okropne dla nich, cały dorobek życia zamienił się w popiół. No, ale co jeszcze jest ważne? Ludzie mówili różnie: najpierw, że podczas przeszukania Niemcy znaleźli listę akowców ze Żmigrodu i Toków, a potem, że już w zgliszczach tego spalonego domu znaleźli jakieś papiery i na ich podstawie były potem aresztowania. A jak było naprawdę? Nie wiem. Byli też i tacy, którzy twierdzili, że ktoś zdradził…
Dzisiaj wiadomo, że w sierpniu 1944r. część akowców poszła do lasu, mieli tam jakieś zadania w ramach akcji „Burza”. No i gdy dostali kilka dni przepustki, to Niemcy zrobili nocną obławę. To było w nocy z 23 na 24 sierpnia. 23 wieczorem mama wysłała mnie do Żmigrodu do krawcowej. Gdy wychodziłam z domu, zatrzymał mnie Ślązak, który mieszkał u nas na kwaterze. Okno do jego pokoju było otwarte, siedział na parapecie. Zapytał gdzie i po co idę, gdy mu odpowiedziałam, to się zamyślił i powiedział, żebym dziś już nie wychodziła z domu. – Nie chodź dzisiaj! Pójdziesz jutro! On wiedział, że będzie jakaś akcja!
No i wtedy były te aresztowania w Żmigrodzie. A po wyłapaniu akowców w Żmigrodzie, Niemcy zrobili jeszcze jedną nocną akcję aresztowań: w Żmigrodzie, Tokach i Gorzycach 
(to było 26 sierpnia). Wtedy zastrzelili też braci Stanisława i Bronisława Gawronów, bo przecież ludzie uciekali, np. uciekł pan Eugeniusz Morawski, a także mąż Anny Mazur - Jan. No ale co…? Aresztowali ją! I w ogóle kilka innych kobiet. Pani Mazurowa potem opowiadała, że gestapo ich okropnie męczyło na przesłuchaniach, torturowali ich tak bardzo, że jedna z kobiet (Helena Przybyłowska) odcięła sobie język i zmarła z upływu krwi, bo jej nie pomogli. Pozostałe kobiety wtedy aresztowane odesłali do obozu. A mężczyzn? Tych ze Żmigrodu rozstrzelali, w niedzielę 27 sierpnia, na cmentarzu żydowskim w Jaśle i tam ich wrzucili do dołu. Wtedy też zabili dr Adama Rezacza, którego gestapo aresztowało wcześniej, ale nie pamiętam kiedy. To był taki dobry człowiek, pomagał wszystkim i mi kiedyś życie uratował.
Akowców z Toków i Gorzyc rozstrzelali w Rzepienniku Suchym, (29 sierpnia), to jest koło Gorlic i Niemcy ich tam po prostu zostawili w rowie koło drogi, zabitych. I zabronili ich pochować, żeby inni widzieli jak kończą akowcy. Dopiero miejscowi ludzie ich pochowali. Ktoś stamtąd o to zadbał i też się przecież narażał, bo Niemcy karali za niepodporządkowanie się zarządzeniom.
Niedługo potem rozpoczęły się bombardowania. To był okropny czas.  A na jesień 1944r. wysiedlono Żmigród, potem Mytarkę i Mytarz.
Wróciliśmy z wysiedlenia w styczniu 1945r. Jak tylko śnieg zszedł, to rodziny akowców na własną rękę, furmankami przywieźli ciała z Rzepiennika do Żmigrodu. Byłam na tym pogrzebie. To było na wiosnę, w marcu. Pamiętam to bardzo dobrze. Pamiętam te drewniane, obłocone trumny. A ja patrzyłam na te trumny i płakałam. Myślałam o bracie, o tych, którzy z nim zginęli w Oświęcimiu i o nich wszystkich, którzy zostali zabici. Stojący obok mnie ks. Leon Majchrzycki powiedział do mnie: Zaśpiewaj hymn narodowy. A ja nie mogłam wydusić z siebie słowa, bo płakałam. I wtedy on, takim mocnym głosem zaczął śpiewać hymn. Ludzie stanęli na baczność i zaśpiewali z nim. Ja nie mogłam…
Miesiąc później, w kwietniu 1945r. ekshumowali żmigrodzkich akowców na jasielskim kirkucie. Pochowali ich godnie na cmentarzu w Jaśle, tam jest ich grób. A obok w osobnym grobie pochowano dr Adama Rezacza.
Dzisiaj mówi się dużo o mordzie Żydów i racja, bo trzeba mówić, trzeba przypominać. To była zbrodnia, ja to widziałam, więc wiem o tym bardzo dobrze. Ale naszym obowiązkiem jest w pierwszej kolejności pamiętać o tych akowcach zamordowanych w sierpniu 1944r. Musimy tę historię przypominać. To są nasi bohaterowie! Oni oddali życie za ojczyznę!

Piotr Figura

 

W niedzielę 24 sierpnia 2014r. o godz. 10:30 zostanie odprawiona msza św. w intencji pomordowanych. Mszę zamówiło Stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie.

 

 

Plutonowy Bronisław Senczak rozstrzelany w sierpniu 1944 roku na cmentarzu żydowskim w Jaśle

 

 

17.08.2014

Pamięć o ofiarach Holocaustu w Nowym Żmigrodzie

Stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie zorganizowało już IV Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne przy zbiorowej mogile 1250 Żydów w Hałbowie. W roku bieżącym uroczystości rocznicowe rozpoczęły się 6 lipca koncertem w przeddzień 72. Rocznicy mordu. Koncert w hołdzie pomordowanym Żydom odbył się w kościele parafialnym, którego wysłuchali licznie zgromadzeni parafianie. Wśród słuchających byli także duchowni, między innymi ks. abp E. Nowak i miejscowy proboszcz ks. H. Maguda. Repertuar koncertu został należycie dobrany co do okoliczności jak i miejsca wykonania. Były łzy wzruszenia. W rocznice mordu 7.VII.2014r. przed grobem pomordowanych Żydów, zgromadzonych powitał i słowo wstępne wygłosił prezes stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska Z. Senczak po czym głos zabrał Pan Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski. Odczytano z tej okazji także list napisany przez ambasadora Izraela Pana Zvi Rav-Nera. Następnie, zgromadzeni wzięli udział we wspólnej modlitwie, którą poprowadzili rabin M. Schudrich oraz przedstawiciele kościoła greckokatolickiego i rzymskokatolickiego. W uroczystości udział wzięły także przedstawicielki Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy w Warszawie Panie Agnieszka Nieradko i Kamila Józefowicz. Wojewodę Podkarpackiego reprezentowała Pani Małgorzata Guła a Magurski Park Narodowy reprezentował Pan Piotr Hanas. W modlitwie udział wzięli licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz członkowie stowarzyszenia.

P.S. Powagę uroczystości rocznicowych zakłócił harmider zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu, które - prawdopodobnie bez żadnego zezwolenia na zamknięcie rynku - urządziło z okazji wymordowania Żydów imprezę rozrywkowo-straganiarską. Płynąca z głośników skoczna muzyka ludowa zakłócała nie tylko koncert w kościele ale także wcześniej odprawiane msze św. Świadczy to o dużej dozie ignorancji.

Zdzisław Senczak Prezes Zarządu

 

 

01.07.2014

4ESM

 

01.07.2014

Prace porządkowe na parkingu cmentarnym. Cały koszt poniosło stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska w Nowym Żmigrodzie

Dzwony z kaplicy cmentarnej wróciły z renowacji. Remont przeprowadziła firma „Felczyńskich” z Przemyśla.

Stowarzyszenie prowadzi remont nagrobka swojego patrona śp. L. Karcińskiego

Rozpoczęły się prace renowacyjne stropu i dachu kaplicy cmentarnej p.w. Św. Trójcy. Konserwator Wojewódzki przekazał kwotę dotacji w wysokości 80 tys. złotych

 

 

10.01.2014

Prace renowacyjno-konserwatorskie wykonane ze staraniem stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska w 2013 r. przy obiektach zabytkowych na cmentarzu parafialnym.

Remont konstrukcji dachu dzwonnicy kaplicy cmentarnej p. w. Św. Trójcy i wymiana poszycia dachu.

Stan zachowania


Po renowacji

Prace zostały sfinansowane z budżetu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, P. T. Parafian oraz ze środków własnych stowarzyszenia.

Renowacja dwóch nagrobków: Ś. P. Heleny Śliwińskiej i Julii Pławeckiej.

Stan zachowania

Po renowacji

Prace sfinansowane z budżetu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu i środków stowarzyszenia.

Fundacja tablicy informacyjnej obok pomnika Konfederatów Barskich.

O remoncie ogrodzenia zbiorowej mogiły Żydów w Hałbowie informowaliśmy wcześniej. Składamy serdeczne podziękowania służbie konserwatorskiej, Panu konserwatorowi Mirosławowi Babiczowi, oraz Grecie Leśko za współpracę. Dziękujemy wszystkim darczyńcom a w szczególności Państwu Celinie i Józefowi Potera z Sanoka i Pani Marii Wyczołek z Nowego Żmigrodu.

24.12.2013

Wszystkim darczyńcom oraz odwiedzającym naszą stronę składamy życzenia ciepłych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2014.

 

10.12.2013

Stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie od wielu lat sprawuje opiekę nad pomnikiem konfederatów barskich znajdującym się na Cmentarzu Parafialnym w Nowym Żmigrodzie, posiadając odpowiednie pełnomocnictwo.

W ostatnim czasie na portalu Wirtualne Jasło ukazała się mylna informacja, podana przez Jerzego Dębca, który twierdzi, że jest to "zbiorowa mogiła" konfederatów barskich. Sprawdziliśmy to. W Wojewódzkim Rejestrze Cmentarzy, Kwater i Mogił Wojennych nie ma takiego zapisu. Jest to poważne nadużycie przez podającego tę informację. Dotyczy to także wywieszonych tablic, które natychmiast powinny być zdjęte, ponieważ jest to informacja fałszywa. Sprawy te regulują odpowiednie przepisy i są powołane w tym celu odpowiednie instytucje.

Będąc przy temacie konfederacji barskiej, pragniemy Państwu zaprezentować przy okazji tablicę inskrypcyjną przez Gminę Chrześcijańską im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie.

Prezes Zarządu
Zdzisław Senczak

 

14.11.2013

Odnalezione macewy

W czasie prac ziemnych i rozbiórkowych na terenie miejscowości Nowy Żmigród i Mytarka znaleziono duże fragmenty macew. Właściciele posesji o znalezisku powiadomili stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska w Nowym Żmigrodzie. Zgodnie z zawartym porozumieniem z FODŻ w Warszawie członkowie stowarzyszenia uszkodzone macewy przewieźli i z należytą starannością złożyli pod murem ogrodzeniowym cmentarza żydowskiego w Nowym Żmigrodzie.

 

Zarząd Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego

 

 

11.11.2013

W dniu Święta Niepodległości członkowie stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie uczcili wszystkich walczących o niepodległość Polski, składając kwiaty w barwach narodowych pod "Pomnikiem Niepodległości".

 

Zarząd Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego

 

 

21.10.2013

Dobiegły końca prace remontowo-renowacyjne ogrodzenia zbiorowego grobu 1250 Żydów w lesie hałbowskim. 

Zabezpieczono kamieniem budowlanym skarpę grobu przez dalszym osuwaniem się oraz wykonano odwodnienie od strony zachodniej. Ogrodzenie zostało osadzone w nowym betonowaniu oraz uzupełnione nową dwuczęściową furtą z Tarczami Dawida. Wykonano wiele innych zabiegów, co w dużym stopniu poprawiło estetykę samej mogiły, jak również jej otoczenia. 

Remont został wykonany za staraniem Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie ze środków Wojewody Podkarpackiego, ROPWiM w Warszawie oraz środków stowarzyszenia, przy współpracy z Urzędem Gminy w Krempnej.

Program prac został uzgodniony z Komisją Rabiniczną d/s Cmentarzy w Warszawie.

W dniu 14 października 2013 roku dokonano komisyjnego odbioru prac.

Panu Andrzejowi Czadernie, dyrektorowi Magurskiego Paku Narodowego w Krempnej dziękujemy za współpracę.

 

Zarząd Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego

 

01.09.2013

Trwają prace konserwatorskie dachu na wieży kaplicy cmentarnej p.w. Świętej Trójcy w Nowym Żmigrodzie. Przedstawiamy fotorelację z wykonywanych robót.

Zarząd Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego

 

01.08.2013

W dn. 19 lipca 2013 roku w kaplicy cmentarnej p.w. Św. Trójcy w Nowym Żmigrodzie została odprawiona Msza Święta za spokój duszy ś. p. Leona Karcińskiego, Burmistrza Miasta Żmigrodu, wieloletniego Prezesa Gminy Chrześcijańskiej, społecznika. Po nabożeństwie licznie zgromadzeni parafianie oraz członkowie Gminy Chrześcijańskiej odmówili nad grobem Leona Karcińskiego modlitwę Anioł Pański. Ks. Piotrowi Różowi składamy serdeczne "Bóg Zapłać" za przewodniczenie liturgii i wygłoszone Słowo Boże.

 

 

 

07.07.2013

III Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne

Na zaproszenie Stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie w III. Modlitewnym Spotkaniu Ekumenicznym udział wziął Naczelny Rabin Polski, Pan Michael Schudrich. Spotkanie odbyło się w 71. rocznicę mordu Żydów na Hałbowie. W modlitwie udział wziął także przedstawiciel Kościoła Greckokatolickiego - ks. Krzysztof Błażejewski, oraz przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego - ks. Henryk Maguda z parafii Nowy Żmigród oraz ks. Józef Obłój z parafii Desznica. Po uroczystościach przy mogile hałbowskiej Rabin wraz z przedstawicielami Gminy Chrześcijańskiej i mieszkańcami złożył kwiaty pod tablicą poświęconą 70. rocznicy mordu Żydów na Hałbowie, wmurowaną w ścianę jednej z żmigrodzkich kamienic w Rynku. Następnie Pan Rabin zaproponował nawiedzenie miejscowego cmentarza żydowskiego. W zorganizowanym przez Gminę Chrześcijańską spotkaniu udział wzięli m.in.: Pani Monika Sznajderman wraz z mężem Andrzejem Stasiukiem. Nasze zaproszenie przyjął również Pan Andrzej Czaderna - Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego.

Zarząd Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie

 

 

27.06.2013

26.06.2013

Przywrócić pamięć...

Trwają prace przygotowawcze do obchodów 71. rocznicy mordu Żydów w Hałbowie w dniu 7 lipca 1942 roku.

W dniu 7 lipca 2013 r. o godz. 15.00 przy zbiorowej mogile w Hałbowie odbędzie się III Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne na które serdecznie zapraszamy.

 

 

26.06.2013


Na cmentarzu parafialnym w Nowym Żmigrodzie stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego rozpoczęła prace konserwatorskie dwóch nagrobków figuralnych Julii Pławeckiej i Heleny Śliwińskiej. Koszty prac pokrywane są z budżetu Konserwatora Wojewódzkiego w Przemyślu oraz stowarzyszenia.

 

Trwają przygotowania do prac konserwatorskich przy kaplicy cmentarnej pw. Św. Trójcy. Koszty dokumentacji w znakomitej większości zostały pokryte z budżetu Konserwatora Wojewódzkiego w Przemyślu oraz ze środków własnych stowarzyszenia. Ze względu na duże obciążenie finansowe parafii (prace przy placu kościelnym) renowacja kaplicy została podzielona na etapy. W roku bieżącym zostanie poddany renowacji dach wieży kaplicy, którego stan wymaga natychmiastowej interwencji. Koszty prac renowacyjnych dachu pokryte będą z budżetu Konserwatora Wojewódzkiego w Przemyślu oraz w odpowiedniej części ze środków Parafii Nowy Żmigród.

 

Z inicjatywy i za staraniem naszego stowarzyszenia, które przygotowało dokumentację i we współpracy z Urzędem Gminy w Krempnej niebawem rozpocznie się remont ogrodzenia zbiorowej mogiły Żydów w Hałbowie. Prace sfinansowane będą z budżetu Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie oraz ROPWiM w Warszawie.

 

Członkowie Gminy Chrześcijańskiej rozwiesili w Kaplicy MB Bolesnej sztandar, który wcześniej został poddany renowacji ze środków stowarzyszenia. Sztandar został ufundowany przez Gminę Chrześcijańską w latach pięćdziesiątych.

 

 

28.03.2013

Paczka dla potrzebujących


Z okazji Świąt Wielkanocnych stowarzyszenie nasze zakupiło artykuły spożywcze i przekazało potrzebującym kilkanaście paczek żywnościowych jako pomoc świąteczną. Pani Alicji Winiarskiej serdecznie dziękujemy za udzielenie rabatu przy zakupie.

 

27.03.2013

Zarząd Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcinskiego w Nowym Żmigrodzie składa serdeczne życzenia zdrowia i błogosławieństwa Bożego wszystkim darczyńcom i sympatykom naszego stowarzyszenia.

Zarząd

 

04.03.2013

Moralność Kalego …


„Ostateczne przedsądowe wezwanie”… otrzymała Gmina Chrześcijańska od dyr. Jerzego Dębca – redaktora naczelnego Gazety Samorządowej Region Żmigrodzki.
Redaktor naczelny wzywa nas do zdjęcia ze strony internetowej wyroku Sądu Rejonowego w Jaśle z dn. 01.02.2010 r. o sygn. akt II K 526/09. Nie tylko straszy sądem ale również i poucza, wcielając się tym razem w prawnika i o dziwo działa „imieniem własnym”, bo bywało przecież, że działał imieniem innych. Pismo chyba również nie jest napisane umiejętnościami własnymi… inny styl i zawiłe terminy prawne.
O wyroku już zapomnieliśmy. Został zamieszczony w internecie, ponieważ J. Dębiec nie poddał się temu wyrokowi. Wystąpiliśmy wówczas pro publico bono.
Nie zajmujemy się pieniactwem i wyrok usuwamy nie ze strachu przed redaktorem, ale ze względów estetycznych – czystość strony. Redaktor zresztą, świetnie promuje się sam, jego nazwisko i fotografie przewijają się w każdym numerze gazety wielokrotnie.
My na miejscu redaktora naczelnego, dyrektora, prezesa – nie wiemy, którą godność wymienić – bardziej martwilibyśmy się wyrokiem (karnym) Sądu Rejonowego w Jaśle z dn. 09.05.2011 r., sygn. akt II K 145/11, którym oskarżony J. Dębiec zostaje uznany winnym popełnionego czynu opisanego w wyroku a stanowiącego przestępstwo i skazuje go. „Skazuje” to już nie to samo co „warunkowo umarza”, chociaż i w tym przypadku skazany winien sobie dobrze zapamiętać słowo „warunkowo”.
J. Dębiec – delikatnie mówiąc – wykazuje postawę cyniczną, nie szkodzi mu wyrok, natomiast bardzo szkodliwy wpływ na jego reputację ma upublicznienie tego wyroku … Jak sam pisze, podawanie wyroku do publicznej wiadomości „naraża mnie na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania funkcji społecznej i obiektywnie może wzbudzać nieuzasadnioną negatywną ocenę mojej osoby”. Tyle, śmiechu warte! Nieuzasadniona negatywna ocena?
Szkoda tylko, że redaktor naczelny nie wiedział o tym, gdy fałszywe oskarżenia zamieszczał w swojej broszurce i rozsyłał paszkwile do różnych instytucji w Polsce, i że to mogło faktycznie wzbudzać nieuzasadnioną negatywną ocenę osoby niewinnej przez osoby trzecie ?
Oto jest cała filozofia i system wartości redaktora naczelnego. Jak Kali ukraść krowę to dobrze, ale jak Kalemu ukraść krowę to źle.
Oczywiście przypominamy dyr. GOK-u – i nie tylko – że nie wykonuje pracy społecznie, tylko odpłatnie. Dyrektorowi pomyliła się funkcja społeczna z funkcją publiczną. Dyrektor i zarazem redaktor działa w sferze publicznej a więc jest osobą publiczną i jako taka musi poddać się krytyce i tę krytykę przyjąć w wyższym stopniu. Natomiast takie postępowanie jak i wyrok, deprecjonują osobę pełniącą wymienione funkcje. Chociażby manipulowanie tekstem tak, aby przypisać sobie pracę innych, fotografowanie się przy pomnikach nawet przy tych samych różach, które złożyła delegacja Gminy Chrześcijańskiej, przy pomnikach, o których do niedawna nie wiedział gdzie się znajdują. Uzurpuje sobie wszelkie prawa do opieki nad grobami powstańców, fotografuje się z osobami publicznymi tzw. ”oficjelami” itd. Trochę zazdrościmy bo przecież przyjemnie jest wystąpić w dobrym towarzystwie. Poza tym zdjęcia dobrze wypełniają strony, a w numerze lutowym są wyjątkowo bardzo wymowne, piersi pełne medali „witrażowych”, które są tylko tłem dla tego najważniejszego, za wyjątkowy wkład w kulturę polską. Te przy grobach są trochę mniej okazałe, ale prezes i zastępca prezentują się wspaniale, co tam groby…
Podobnie było z tablicą rocznicową na kamienicy nr 37 w rynku. Najpierw przypisał sobie zasługi a potem robił krecią robotę i ją oprotestował, wciągając w to inne osoby.
Ponieważ wszelkie interwencje u przewodniczącego Rady Gminy i Wójta oraz żądanie sprostowania zgodnie - z prawem prasowym - nie przyniosły żadnego rezultatu zmuszeni jesteśmy informować opinię publiczną na stronach internetu.
Zamieszczamy również niektóre dokumenty.

 

27.01.2013

Pamięć o ofiarach Holokaustu w Nowym Żmigrodzie

„Nie masz, już nie masz w Polsce żydowskich miasteczek … znikły resztki ostatnie, żydowskie łachmany, krew piaskiem przysypano …” – pisał Antoni Słonimski.

W niedzielę 27 stycznia br. kapłani odprawiający msze święte w kościele parafialnym przywoływali pamięć o ofiarach Holocaustu i potrzebie modlitwy. W godzinach południowych na zakończenie uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem celebranta zgromadzeni wierni odmówili wspólnie modlitwę za pomordowanych.
Na zakończenie uroczystości delegacja stowarzyszenia Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie oddała hołd wszystkim pomordowanym Żydom zapalając znicze nad zbiorową mogiłą w Hałbowie.

 

 

22.01.2013

Obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego w Nowym Żmigrodzie

W obchodach rocznicowych ma skromny udział stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie. 20 stycznia br. w godzinach południowych została odprawiona uroczysta msza św. celebrowana przez trzech księży w intencji powstańców styczniowych. Licznie zgromadzeni wierni modlili się za dusze powstańców, a w szczególności: Józefa Bronisława Jastrzębca – Konopnickiego, Adolfa Kłapkowskiego, Piotra Nowosielskiego, Romana Rychlickiego i Jana Śliwińskiego, którzy spoczywają na cmentarzu parafialnym w Nowym Żmigrodzie. Należy wspomnieć, że Roman Rychlicki walczył w powstaniu pod dowództwem gen. Mariana Langiewicza. W rocznicę wybuchu powstania 22 stycznia, delegacja Gminy Chrześcijańskiej złożyła kwiaty na grobach powstańców.

 

 

31.12.2012

Krótkie podsumowanie 2012 roku


Za staraniem stowarzyszenia Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie w 2012 roku wykonano:

  1. kompletną dokumentację architektoniczno-konserwatorską kaplicy cmentarnej p.w. Św. Trójcy wraz z przyległościami – dokumentację sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i stowarzyszenia (fatalny stan techniczny dachu i stropu). Pomimo dwukrotnego wnioskowania do Wójta Gminy Nowy Żmigród nie otrzymaliśmy żadnego wsparcia finansowego, chociaż obiekt wpisany jest do rejestru zabytków.

  2. renowację witraży – sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, P.T. Parafian, stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska – wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

  3. kompleksową renowację zabytkowego nagrobka Anny i Andrzeja Ekiertów na cmentarzu parafialnym – sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska.

  4. kamienne tablice dla Sanktuarium bł. Władysława Findysza oraz poświęconą pamięci 70-tej rocznicy mordu Żydów getta żmigrodzkiego - sfinansowano ze środków stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie. O tym co łączy obie tablice napiszemy później.

     

Gmina Chrześcijańska w okresie Świąt Bożego Narodzenia jak co roku przeprowadziła akcję charytatywną przekazując potrzebującym kilkanaście paczek żywnościowych.

 

28.12.2012

Bezpodstawne zawłaszczenie wizerunku

TMNŻ bezpodstawnie zawłaszczyło wizerunek pieczęci miasta Żmigrodu z witraża znajdującego się w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej ufundowanego przez Gminę Chrześcijańską używając go jako swoje logo!!!

Według naszej wiedzy ani ksiądz proboszcz ani spadkobiercy projektanta (Krakowski Zakład Witraży S.G. Żeleński Sp. z o.o.) nie udzielili zgody na wykorzystanie tego wizerunku.

 

21.12.2012

Wszystkim darczyńcom oraz odwiedzającym naszą stronę składamy życzenia ciepłych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
Szczęśliwego
Nowego Roku 2013.

Zarząd

 

06.07.2012

II modlitewne Spotkanie Ekumeniczne
Przy zbiorowej mogile Żydów
w Hałbowie – 2012

… bym mógł dniem i nocą
opłakiwać zabitych
córy mojego ludu
Jer. 8,23


Słowa proroka Jeremiasza zawarte w Biblii hebrajskiej stały się mottem uroczystości modlitewnych w Hałbowie w 70-tą rocznicę mordu Żydów getta żmigrodzkiego oraz zastrzelonych w różnych okolicznościach na ulicach Nowego Żmigrodu w czasie okupacji niemieckiej. Słowa te, widniejące na tablicy rocznicowej przywołują wieczną pamięć o ofiarach holokaustu. Wspólnej modlitwie przewodzili przedstawiciele trzech wyznań: judaizmu, kościoła greckokatolickiego i kościoła rzymskokatolickiego. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Wojewody Podkarpackiego, IPN-u, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawiciele Magurskiego Parku Narodowego, samorządów stowarzyszeń i inni zaproszeni goście oraz mieszkańcy. Wartę honorową wystawili harcerze z 139 Drużyny Harcerskiej „Lisy” im. płk Leopolda Lisa – Kuli z Jasła. Uroczystość uświetnili skrzypkowie Kasia i Bartek wykonując w duecie utwór „Jidische mamme”.
W drugiej części uroczystości odsłonięto wmurowaną w ścianę budynku tablicę pamiątkową wypisaną w trzech językach: polskim, hebrajskim i angielskim – poświęconą pamięci 70-tej rocznicy mordu Żydów getta żmigrodzkiego.
Naszym zamiarem było i jest, aby uroczystość weszła do stałego kalendarza miejscowych uroczystości religijnych. Za rok 7 lipca 2013 roku zapraszamy wszystkich Państwa na III modlitewne Spotkanie Ekumeniczne w Hałbowie.

P.S. Było to II modlitewne Spotkanie Ekumeniczne mimo wynikłych trudności ze strony najmniej spodziewanej… Nikt z obecnie żyjących nie ma szczególnych praw ani przywilejów wobec ofiar holocaustu, jedynie wszyscy mamy obowiązek wiecznej pamięci i modlitwy. Uroczystość została zorganizowana 5 lipca ze względu na przypadające 7 lipca święto szabatu.

 

 

03.06.2012

27.01.2012

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
w Nowym Żmigrodzie

W dniu 27 stycznia 2012 roku przedstawiciele Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie udali się nad zbiorową mogiłę pomordowanych żmigrodzkich Żydów w Hałbowie oddając hołd ofiarom Holokaustu.
Wieczorem o godz. 17:00 w Kościele Parafialnym w Nowym Żmigrodzie z inicjatywy naszego stowarzyszenia zostały odmówione modlitwy za pomordowanych Żydów.
Modlitwy poprowadził ks. celebrans mówiąc : „módlmy się za pomordowanych Żydów, aby Bóg w którego wierzyli przyjął ich do swojego Królestwa”. W modlitwach uczestniczyli także członkowie stowarzyszenia.

29.12.2011

Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w ramach działalności statutowej przekazała zespołowi młodzieżowemu z Nowego Żmigrodu 2 piłki do gry w koszykówkę.

 

 

21.12.2011

Wszystkim darczyńcom i sympatykom naszego stowarzyszenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najlepsze życzenia spokoju, dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2012.

Zarząd

 

21.11.2011

Odwiedzających naszą stronę informujemy, że 17 listopada br., komisja konserwatorska dokonała oceny i odbioru kolejnych odrestaurowanych obiektów zabytkowych na cmentarzu parafialnym w Nowym Żmigrodzie. Prace otrzymały bardzo wysoką ocenę za fachowość wykonania i wysoką estetykę. Zabiegi konserwatorskie zostały przeprowadzone za staraniem i ze środków Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie, oraz przy wydatnym współfinansowaniu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Ogólny koszt prac wyniósł 31 tys. złotych.

 

Dziękujemy za współpracę Proboszczowi żmigrodzkiej parafii ks. kan. Henrykowi Magudzie. Renowacji zostały poddane:

1. Nagrobek byłego proboszcza i budowniczego kaplicy cmentarnej ks. Fryderyka Otto

 

2. Nagrobek Tekli Filipowiczowej – należący do jednego z najstarszych na naszym cmentarzu

 

3. Końcowe prace przy kwaterze Filipowiczów – głównie renowacja i konserwacja kutego ogrodzenia wraz z kamiennym cokołem.

 

Zarząd Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego

 

12.11.2011

W dniu 11.11 br. delegacja stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie z okazji Święta Niepodległości złożyła wiązankę białych i czerwonych róż pod pomnikiem upamiętniającym czyn niepodległościowy, znajdującym się na miejscowym Cmentarzu Parafialnym. Jak co roku członkowie stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska oddali hołd bohaterom walk o niepodległość Naszej Ojczyzny.

Zarząd Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego

 

05.11.2011

KOMUNIKAT

Stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie informuję, że w wyniku kwesty w dniu 1 listopada 2011r., na cmentarzu parafialnym w Nowym Żmigrodzie zebrano 1869 zł i 80 gr. Powyższa kwota została komisyjnie przeliczona i przeznaczona w całości na renowację zabytkowych nagrobków. Wszystkim ofiarodawcom oraz Księdzu Proboszczowi składamy serdeczne Bóg zapłać.

Zarząd Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego

 

 

31.10.2011

"...gdy zaginie pamięć, kamienie mówić będą..."

Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego zaprasza do udziału w kweście na rzecz ratowania zabytków znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Nowym Żmigrodzie.

 

15.08.2011

Rocznica "cudu nad Wisłą"

W 91 rocznicę bitwy warszawskiej i walk niepodległościowych w 1920 r. delegacja Stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie oddała hołd wszystkim poległym walczącym z bolszewicką nawałnicą składając wiązankę polnych kwiatów i zapalając znicz.

 

14.08.2011

Powrót kropielnicy cd.

Zabytkowa kropielnica ponownie służy wiernym. Miedzianą misę wykonali członkowie stowarzyszenia. Jest to nasz dar dla żmigrodzkiej parafii.

 

07.07.2011

Hałbów
Zamordowano ich tylko dlatego, że byli Żydami…

Dnia 7 lipca 2011 roku odbyła się I Uroczystość ekumeniczna z okazji 69-tej rocznicy mordu Żydów w Hałbowie zorganizowana przez stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie :
- Naczelny Rabin Krakowa Pan Boaz Pash
- Członek Zarzadu GWŻ w Krakowie i wiceprzewodniczący Rady Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP – Pan dr inż. Piotr Nawrocki.
Uroczystość uświetnili – odmawiając także modlitwy za zmarłych:
- ks. Andrzej Żuraw – proboszcz greckokatolickiej Parafii Komańcza
- ks. Józef Obłój - proboszcz Parafii Desznica
- ks. Andrzej Turoń - proboszcz Parafii Krempna
- ks. Piotr Stawasz – reprezentujący Parafię Nowy Żmigród w zastępstwie proboszcza ks. Henryka Magudy
Ponadto uczestniczyli:
- Pan dyr. Józef Potera – PGNiG Sanok
- Wójt Gminy Krempna
- dyr. Magurskiego Parku Narodowego
- radni Nowego Żmigrodu zasiadający w Radzie Gminy
- wielu znamienitych gości oraz mieszkańcy Nowego Żmigrodu i okolicznych miejscowości

 

Rocznica w Hałbowie
Aktualności - TVP Rzeszów

 

Przepraszam bardzo ks. Piotra Stawasza reprezentującego Parafię Nowy Żmigród za przeoczenie i nie wymienienie Jego osoby w moim wystąpieniu powitalnym w dniu 7 lipca 2011 r. w Hałbowie

Z poważaniem
Zdzisław Senczak

01.07.2011

Hałbów 7 lipca 2011 r. godz. 13:00
Zaproszenie na uroczystość

Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy ekumenicznej, która odbędzie się 7 lipca 2011 roku o godz. 13:00 przy zbiorowej mogile Żydów w Hałbowie.
W uroczystości udział wezmą:
- Naczelny Rabin Krakowa Boaz Pash,
- przedstawiciel Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie i              wiceprzewodniczący Rady Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP –   dr inż.   Piotr Nawrocki
- przedstawiciel Kościoła greckokatolickiego
- przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego

Zarząd

 

22.03.2011

Czy fundacja sztandaru mogła przyczynić się do zaboru mienia Gminy Chrześcijańskiej w Nowym Żmigrodzie?

Po generalnej renowacji i konserwacji powrócił do kościoła parafialnego p.w. śś. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie sztandar ufundowany w 1957 roku przez Gminę Chrześcijańską w Nowym Żmigrodzie.

Za zgodą ks. Proboszcza, renowacją zajmowała się Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego , która też w całości poniosła koszty.

Czy tylko zbieg okoliczności?

Otóż poświęcenie sztandaru odbyło się 15 sierpnia 1957 roku. We władzach stowarzyszenia zasiadał w tym czasie – ks. proboszcz Władysław Findysz. Na sztandarze z jednej strony jest wizerunek Matki Bożej z napisem „Królowej swej Gmina Chrześcijańska Żmigród Nowy”, a na drugiej orzeł z koroną oraz symbole cechów. Gmina wszczęła działalność już w 1945 roku, ale w miarę rozwoju denerwowała władze komunistyczne. Współpracownik SB donosi, że Gmina Chrześcijańska w Nowym Żmigrodzie wznowiła działalność.

Trwają przygotowania do zaboru mienia. W 1960 roku przedstawiciele władz powiatowych w Jaśle zjawiają się w siedzibie stowarzyszenia i konfiskują dokumenty wraz ze Statutem oraz gotówką z kasy.

O szczegółach powiadomimy po dokładnym zapoznaniu się z aktami IPN.

Lista osób – fundatorów sztandaru odczytanych z gwoździ fundacyjnych:

R. Jakubowski
J. Zwierzyński
D. Grün
L. Gołębiowski
S. Wapiński
M. Walewska
W .Nowak
K. Gołębiowski
J. Lewicki
A.Frużyński
J. Chowański
E. Kozłowski
J. Mazur
J. Potera
Ks. Wł. Findysz
Ks. L. Rospond
K. Stanek
J. Hanas
W. Kasprzyk
T. Brożyna
L. Żółkoś
J. Jaracz
K. Hućko
B. Jakubowski
E. Mroczka
S. Matusz
T. Piwiński
J. Książkiewicz
K. Iwanina
Z. Zapałowicz
J. Brach
W. Rząca
J. Krzanowski
T. Budnik
J. Floriańczyk
T. Wielgosz
M. Dziaduła
J. Musiał
J. Kopyta
M. Frużyński
J. Kopyta
E. Morawski
M. Dybaś
B. Musiałowicz
R. Szwaja
P. Kiełtyka
J. Czarnecki
K. Stanek
F. Włosowicz
St. Brożyna
W. Morawski
J. Smyka
E. Smyka
B. Sokalski
Ks. J. Węgrzyniak
S. Grűn
W. Żarnowski
W. Kosiński
J. Zagórski
T.(F) Brożyna
K. Wilczyński
M. Brożyna
J. Brożyna
J. Zapałowicz
A. Głód
J. Skwirut
A. Nowak
A. Senczak
Fr. Łojek
K. Turek
J. Jaśkowska
R. Budnik
W. Walaszek
A. Kopyta
L. Stanek
M. Baran
S. Czubek
J. Bal
J. Gryziec
E. Wyczesany
M. Brączyk
A. Musiałowicz
M. Jasiński
Ks. T. Jakubiński
K. Szuba
A. Czekaj
Ks. A. Mastej
S. Jezierski
S. Pyclik
J. Przybyłowski
M. Nowak
W. Bazia
J. Cyrnal
J. Frużyński
J. Okoński
M. Gołębiowski
E. Jakubowski
H. Sikora
A. Brucha
M. Brucha
K. Dymanus (Nadymus ?)

 

01.03.2011

Powrót kropielnicy

Kamienna kropielnica wróciła po konserwacji na należne jej miejsce, do kruchty południowej kościoła parafialnego.

Jest obiektem wyjątkowej urody – zagadkowym – nieznanej proweniencji.

Na jednym jej boku zamiast liścia akantu wykuty wizerunek Pana Jezusa na krzyżu. Wykonana jest z elementu kolumny i być może pochodzi z kaplicy przyzamkowej lub budowli klasztornej.

Gdy ponad 120 lat temu Konserwator Galicji Zachodniej prof. Stanisław Tomkowicz inwentaryzował zabytki w kościele parafialnym w Nowym Żmigrodzie, odnotował w swoich zapiskach wspomnianą kropielnicę jako „rzecz zagadkową” – znajdującą się w kruchcie południowej. Kropielnica żmigrodzka figuruje również w katalogu zabytków K. Trybowskiego i O. Zagórowskiego. Autorzy mają wątpliwości co do datowania. Analiza ornamentacji i krucyfiksu pozwalają przypuszczać, że dzieło można wiązać ze stylem romańskim. Rysunek dekoracji jest obecnie bardzo zatarty i trudno ocenić czy wiąże się bezpośrednio ze sztuką romańską, czy jest efektem nawrotu do wzorców romańskich w sztuce południowej Polski ok. 1500 r. Kryje ona nadal tajemnicę dla historyków sztuki i jest obiektem ich zainteresowania.

Stan zachowania kropielnicy był bardzo zły, duże ubytki pierwotnej substancji, liczne pęknięcia. Powierzchnia bardzo mocno wytarta, lecz miejscami widoczne ślady pobiał.

Zgodnie z wytycznymi konserwatora, przeprowadzono konserwację zachowawczą, bez zbytniej ingerencji w zachowaną formę. Dodatkowo zrekonstruowano fragment trzonu, aby uzyskać bardziej komfortową wysokość. Aby obiekt uzyskał w pełni walory użytkowe przewiduję się – w miarę pozyskania środków – wykonanie misy miedzianej na wodę święconą.

Prace konserwatorskie wykonał Pan Mirosław Babicz za staraniem i ze środków Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego w N. Żmigrodzie oraz w głównej mierze ze środków WKZ w Przemyślu, za przyzwoleniem księdza proboszcza.

05.02.2011

Krótkie nogi ….. kłamstwa.

Nie czujemy się powołani – ani nie mamy ochoty – do cenzurowania „aktualności” zamieszczonych w Regionie Żmigrodzkim w wydaniu J. Dębca. Robimy to sporadycznie i tylko wówczas gdy sprawa dotyczy naszego stowarzyszenia i jej członków lub spraw publicznych, ukazując czytelnikom miesięcznika kłamstwa, słowne manipulacje redaktora naczelnego.

Chcemy podzielić się paroma refleksjami po przeczytaniu w dziale aktualności informacji pt. Działalność Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu, zamieszczonej w Regionie Żmigrodzkim z września 2010 roku.

Autor tekstu skarży się do swoich czytelników jak to „pewne osoby torpedują prace społeczne”, ciągle donoszą, a to wszystko z zawiści do miłośników Żmigrodu.

Bardzo się cieszymy, że redaktor podejmuje jednak dalsze działania, na rzecz ratowania zabytków, mimo „doniesień nieżyczliwych osób”.

Więc przypominamy ubolewającemu, że to właśnie on z A. Gołębiowskim donosili do prokuratora oraz instytucji żydowskich o profanacji grobu i kradzieży macewy z cmentarza żydowskiego. To wszystko zostało wymyślone w czasie kiedy Gmina Chrześcijańska prowadziła prace projektowe na wymienionym cmentarzu. O tym zdarzeniu informowaliśmy odwiedzających naszą stronę internetową wcześniej.

Skoro J. Dębiec na nikogo nie donosił to dlaczego w tekście ukrywa dziwne przeprosiny członka Gminy Chrześcijańskiej.

To właśnie Sąd Rejonowy w Jaśle w wydanym wyroku – między innymi – nakazał zamieścić w odpowiedniej formie przeproszenie. Oczywiście nie zamieścił, bo nie wie jak takie przeproszenie ma wyglądać.

Aby poprawić sobie samopoczucie i żeby wszyscy czytający umieli docenić jego „osiągnięcia”, autor często podkreśla, że członkowie TNMŻ pracują społecznie, sugerując , jakoby wszyscy inni otrzymywali pensje – tak jak on w GOK-u.

Informujemy więc – albo lepiej donosimy Panu Wójtowi, że dyrektor GOK-u bardzo często widziany jest w godzinach pracy przy pracach „społecznych”.

Redaktor naczelny ma jeszcze inną słabość, a mianowicie bardzo lubi przypisywać sobie zasługi czy pracę innych. Tym razem przypisał sobie zasługi w staraniu i wykonaniu rowu odwadniającego przy cmentarzu żydowskim. Ten fakt świadczy dobitnie o braku znajomości rzeczy i ignoranctwie, licząc, że czytelnik Regionu weźmie to za dobrą monetę. Prawda jest taka, że to Gmina Chrześcijańska otrzymała pełnomocnictwo Komisji Rabinicznej d/s Cmentarzy i to my prowadziliśmy rozmowy z Wojewódzkim Zarządem Dróg w Rzeszowie oraz z inspektorem nadzoru. Te fakty również J. Dębiec zna. Manipulacja redaktora polega też na tym, że zamieszczając zdjęcie przepustu stwierdza – cyt. „Efekt jest widoczny na zamieszczonym zdjęciu”. Owszem jest widoczny, ale to nie dzięki niemu, tylko redaktor nie wie, że przepust został obłożony kamieniem również z drugiej strony drogi, ponieważ tak było w projekcie.

Nie wie też, że sprawa dotyczyła rowu wzdłuż granicy cmentarza. Nie wiedział, ponieważ niczego w tej sprawie nie załatwiał.

Wytyczne konserwatorskie skierowane były do Gminy Chrześcijańskiej, bo to właśnie nasze stowarzyszenie posiada decyzję konserwatorską zezwalającą na prace konserwatorskie. Dobrze byłoby, aby te fakty J. Dębiec przyjął do wiadomości i przestał mącić, bo tak będzie lepiej dla zabytków.

Zarząd Gminy Chrześcijańskiej, złożył stosowne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do urządzenia rowu, przesyłając kopie do wiadomości odpowiednim instytucjom żydowskim.

Wszystkie inne przechwałki pozostawiamy bez komentarza – naprawdę wstyd.

Przebieg prac na rowie przy granicy cmentarza żydowskiego...redaktora przy tym nie było

Wszystkim osobom i instutucjom, które przyczyniły się do powyższych prac Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie składa serdeczne podziękowania.

27.01.2011

W Międzynarodowym Dniu Ofiar Holocaustu delegacja stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie złożyła hołd pomordowanym Żydom i zapaliła znicze. W zbiorowej mogile spoczywają prochy 1250 Żydów głównie z Nowego Żmigrodu i okolic, zamordowanych 7 lipca 1942 roku. Nasze stowarzyszenie sprawuje opiekę nad zbiorową mogiłą na przełęczy Hałbów

W dniu 27.01.2011 r. w kościele parafialnym w Nowym Żmigrodzie w czasie nabożeństwa o godz 17-tej zostały odmówione modlitwy Anioł Pański i Wieczne Odpoczywanie w intencji zamordowanych Żydów.

 

15.09.2010

Dni Nowego Żmigrodu

Anno Domini 2010

Tak jak wszystkie inne, przeminęły i Dni Nowego Żmigrodu. Chociaż naszym zdaniem należałoby zmienić nazwę na Dni Gminy Nowy Żmigród, ale to już inna kwestia.

Jak podaje Gazeta Samorządowa „Region Żmigrodzki”, było uroczyście, hucznie i upalnie.

Podobno bardzo, ale to bardzo hucznie i gorąco było w pierwszy sobotni dzień imprezy, ale nie tylko z powodu upału, jak pisze redaktor naczelny. Był to prawdziwy strażacki dzień – mocno lany – a młodzież… a młodzież niech ćwiczy. Ma przecież najlepszy w powiecie jasielskim profesjonalny tor bojówkowy … aż strach pomyśleć, jak „stare” szybko wraca. Mamy nadzieję, że nie będą to bojówki ZMS-u.

Odpowiedzialnymi za organizację imprezy między innymi byli GOK i Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu.

Nie mamy pretensji do członków stowarzyszenia – pracują społecznie.

Mamy zastrzeżenia do pracy dyrektora GOK-u J. Dębca, który jest na garnuszku gminy a w tym przypadku jest również organizatorem imprezy.

Redaktor naczelny nie ma czasu na świadczenie pracy, ponieważ musi zajmować się zabytkami i nie tylko …

Dni jak to dni – przeminęły, ale pozostał po nich brud i smród.

Informujemy o tym wójta, który był również organizatorem tej imprezy i zamieszczamy kilka zdjęć, które zostały zrobione 15.09.2010 r. – przeszło miesiąc po imprezie!

O laudacjach i kłamstwach zamieszczonych we wrześniowym „Regionie Żmigrodzkim” napiszemy trochę później.

11.09.2010

Odwiedzających naszą stronę informujemy, że po renowacji powrócił do kościoła parafialnego w Nowym Żmigrodzie sztandar Gminy Chrześcijańskiej. Koszty renowacji ponieśli członkowie Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego. Wymieniony sztandar został ufundowany przez Gminę Chrześcijańską w latach 60-tych ubiegłego wieku ( lista fundatorów zostanie podana później ). Po wykonaniu uchwytu, zostanie on umieszczony w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej, z obrazem Misericordia Domini, gdzie znajdują się relikwie bł. ks. Władysława Findysza, który był członkiem Gminy Chrześcijańskiej.

Zainteresowanych informujemy również, że XVII-wieczna kropielnica z kościoła parafialnego w Nowym Żmigrodzie znajduje się w pracowni konserwatorskiej gdzie poddawana jest zabiegom renowacyjnym.

 

Rozpoczęły się również prace konserwatorskie przy kolejnym już czwartym nagrobku Filipowiczów - Jozefa – Poczmistrza z Nowego Żmigrodu. Prace prowadzone są za staraniem Gminy Chrześcijańskiej, głownie ze środków Konserwatora Wojewódzkiego oraz środków własnych.

Do wszystkich prac konserwatorskich Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego posiada stosowne umocowania prawne.

W tym miejscu ks. kan. Henrykowi Magudzie proboszczowi parafii składamy serdeczne podziękowania za współpracę.

24.07.2010

Nieroztropność czy głupota…?

Bryły asfaltu wycięte z ulic Nowego Żmigrodu podczas prac kanalizacyjnych zostały złożone w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wody pitnej.

Miejsce składowania gruzu asfaltowego graniczy również z Magurskim Parkiem Narodowym , oraz potokiem płynącym przez jego teren i wpływającym do Wisłoki.

Bardziej fatalnego miejsca nie można sobie wyobrazić. Czyżby zarządzający gminą nic nie wiedzą o tym skandalicznym działaniu ?

Więc informujemy zainteresowanych i liczymy, że wysypisko zostanie natychmiast zlikwidowane, a cała strefa ochrony sanitarnej oczyszczona.

Częściowy remont drogi leśnej w tym miejscu nie może być pod żadnym pozorem pretekstem do tego typu samowoli.

PROTESTUJEMY…

07.07.2010

Rocznica Szoah żmigrodzkich Żydów

Dnia 7 lipca br. mija 68 rocznica zagłady żmigrodzkich Żydów. Mimo ulewnego deszczu i mgły, na miejsce kaźni udała się delegacja Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego oddając w ciszy i zadumie hołd pomordowanym, kładąc kamyki i zapalając znicze w barwach Izraela.

Już od 2 lat z upoważnienia Rady Rabinicznej w Warszawie stowarzyszenie objęło opieką zbiorową mogiłę

W tym miejscu pragniemy przytoczyć za "Gazetą Wyborczą" z dn. 21-22.04.2001r. felietonik pt. "Wakacje" - wspomnienia świadka tamtych wydarzeń 12 letniego wówczas chłopca, obecnie znanego polskiego dramaturga Sławomira Mrożka.

23.06.2010

Prosto w tablice...

W dniu 23.06. br. nieznany sprawca straciwszy panowanie nad pojazdem zniszczył odestaurowaną pół roku temu przez Gminę Chrześcijańką tablicę informacyjną o zbiorowej mogile Żydów w Hałbowie. Sprawę prowadzi Komisariat Policji w Krempnej.

28.05.2010

Kogo obraziła prawda…

„Redaktor naczelny” Gazety Samorządowej Region Żmigrodzki J. Dębiec posiadający wszystkie specjalizacje od konserwatora zabytków poprzez dendrologię i kulturę i jako znawca jednej z wielkich religii świata a na dziennikarstwie kończąc, od dłuższego już czasu specjalizuje się w przedstawianiu Gminy Chrześcijańskiej oraz jej członków w jak najgorszym świetle.
Posługując się nieprawdą lub zatajając ją, tak żongluje tekstem, aby zawsze „racja” była po jego stronie, a tam gdzie ponosi odpowiedzialność osobiście, zasłania się Towarzystwem Miłośników Nowego Żmigrodu. Oczywiście od czasu do czasu - wtrącając swoje dokonania i zasługi. Jak niektóre źródła podają, jest już nawet pierś gotowa do orderów.
Skoro „redaktor naczelny” przywołuje czytelników aby dokonali oceny działalności Gminy Chrześcijańskiej oraz jej członków wychodzimy naprzeciw zamieszczając wyrok Sądu Rejonowego w Jaśle o którym autor nie wspomina, aby P.T. Czytelnicy łatwiej mogli dokonać oceny i wyboru. Powołując się w zafałszowanym kontekście na znane nazwiska oraz funkcje jakie pełnią te osoby jest naszym zdaniem poważnym nadużyciem wobec tych osób. Tej oceny dokonał sąd a jak widać autor nie przyjmuje tego do wiadomości.
Bardzo dziwimy się władzom Gminy , które lekką ręką wydają publiczne pieniądze nie tylko na tego typu wysiłki dziennikarskie, mamy tu na myśli między innymi remont „Starej Gminy”, trzymając głowę w piasku przyzwalają na takie działania.
Pomimo tego że Gmina Chrześcijańska posiada status organizacji pożytku publicznego dziwnie jest niezauważana przez Wójta czy Radę Gminy w sensie pozytywnym. Nie tylko, że nie otrzymujemy żadnej pomocy materialnej, to zmuszani jesteśmy do marnowania energii i czasu na tego typu działania … a może o to chodzi ? Tak, tylko jak tytuł wskazuje jest to gazeta samorządowa, czyli również i nasza ….
„Redaktorowi naczelnemu” J. Dębcowi radzimy aby nie bał się prawdy i dokonał samowyzwolenia z mroku nieprawdy i posłuchał, co radzi mu uczestniczka kursu dziennikarskiego uczennica kl. I b Ilona Stachurska: „ Najważniejsze aby dziennikarz nigdy nie zgubił ludzkiej wrażliwości”.
Na wszelki wypadek niech przeczyta sobie cały materiał zamieszczony we własnej gazecie pt. „Dziennikarstwo”, bowiem nauka nikomu nie zaszkodzi nawet jeżeli pochodzi od uczniów… .
Ze swej strony możemy tylko dodać, że trzymanie się zdezaktualizowanego już dzisiaj powiedzenia „nie matura lecz chęć szczera …” może narazić każdego na poważne konsekwencje lub po prostu na … pośmiewisko.

wyrok J. Dębiec

P.S. W kontekście tych wszystkich pomówień zadajemy J. Dębcowi kilka prostych pytań.
- Co chciał osiągnąć próbując podważyć autorytet człowiekowi znanemu z pracy na rzecz ochrony zabytków, myślimy tu o Panu Zdzisławie Senczaku, który od ponad 30-tu lat działa na rzecz dobrych relacji z Żydami, głównie z odwiedzającymi Nowy Żmigród, chcącymi poznać miejsce i groby swoich przodków, walcząc także ze stereotypową wizją Żyda przyjeżdżającego po „majątek”?
- Gdzie był wówczas, jako sekretarz TMNŻ gdy trwały prace porządkowe na cmentarzu żydowskim z którego wywieziono wówczas 16 ciężarówek śmieci? Nikt się tym nie chwalił…
- Czy czuje się winnym przerwania prac nad projektem konserwatorskim opracowywanym dla cmentarza żydowskiego w 2008 roku przez firmę konserwatorską „Kons-Art”, wywołując falę fałszywych oskarżeń?
- Czy uważa, że takie działania koniunkturalne służą dobrze sprawie polsko – żydowskiej… ?

26.05.2010

Ciąg dalszy powrotu "świetności"

-świetność upadła na bruk i wyszła na ulicę...

 

26.05.2010

Wszystkim Mamom najlepsze życzenia składa

Gmina Chrześcijańska.

22.05.2010

Polemika do artykułu zamieszczonego w kwietniowym "Regionie" 

W kwietniowym numerze Gazety Samorządowej „Region Żmigrodzki” J. Dębiec w przypływie megalomanii tytułując się redaktorem naczelnym zamieścił artykuł pt. „Tak wielka dzieli nas różnica…”, w którym ten wybitny dziennikarz, muzealnik, znawca kultury i restaurator zabytków w jednym, usiłował wykazać różnicę między TMNŻ a Gminą Chrześcijańską. Zamiar pomimo znacznego wytężania intelektu, autorowi się nie powiódł. Poza gloryfikowaniem TMNŻ ocenę różnic autor bezczelnie przeniósł na czytelnika, karząc mu samemu dokonać oceny – cytat: „Działalność tego stowarzyszenia pozostawiamy ocenie czytelników”. Aby zdjąć z Państwa ten ciężar postaramy się wykazać tę różnicę zawartą w tytule.

1. Nie gromadzimy cepów, sieczkarń, bron, tudzież starych pralek co przyznajemy ze skruchą ale uważamy, że muzealnictwem powinni się zajmować profesjonaliści a nie amatorzy.

2. Nasz wkład w ocalenie budynku „Starej Gminy” jest zasadniczy i decydujący ponieważ dwa razy siłą zablokowaliśmy ogłoszony przez Wójta przetarg na sprzedaż budynku, jednocześnie doprowadzając w końcowym efekcie wpisanie budynku do rejestru zabytków, co jednoznacznie udaremniło dążenia władz samorządowych do wyburzenia budynku. Usilne próby Wójta wykreślenia z rejestru zabytków tego obiektu nie powiodły się. Tym sposobem nie powstał na tym miejscu następny parking. Sposób i efekt restauracji tego budynku, każdy trzeźwo myślący mieszkaniec Nowego Żmigrodu widzi. Elewacja służy teraz jako scenografia do filmów i zdjęć propagandowych zamawianych przez władze gminy. Scenografie filmowe mają to do siebie, że buduje się je byle jak i na krótko. Większość pieniędzy na ten cel pochodzi jednak ze środków publicznych. Gmina Chrześcijańska pozyskała z różnych źródeł i w krótkim czasie wydała na ochronę zabytków ponad 80 000 złotych, co jest potwierdzone stosowną dokumentacją i fakturami (GALERIA).

3. Wójt Gminy nie był łaskaw użyczyć nam żadnej działki i z tego powodu nie wybudowaliśmy wiekopomnych dzieł jak: 2 oczka wodne, pole namiotowe, palenisko oraz kilku ławeczek.

4. Kamienie składowane na tej działce pochodzą z rozbiórki starej łaźni oraz mykwy z XVII w. Są to obrobione ciosy piaskowca idealnie nadające się do renowacji zabytkowych pomników cmentarnych oraz portalu odrestaurowanych drzwi bocznych w kaplicy cmentarnej. Wystąpiliśmy do Wójta o przekazanie nam tych kamieni lecz nasza prośba pozostała bez odpowiedzi. Niestety te kamienie leżą bezużytecznie na w/ w działce i zapewne posłużą do stworzenia trzeciego oczka wodnego.

21.05.2010

Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego z upoważnienia Rady Rabinicznej w Warszawie sprawuje opiekę nad zbiorową mogiłą pomordowanych Żydów w Hałbowie. W tym czasie członkowie stowarzyszenia uporządkowali mogiłę i jej otoczenie, ufundowali renowację tablicy informacyjnej, oraz nawiązano współpracę z Magurskim Parkiem Narodowym. W tym miejscu chcemy podkreślić, że współpraca z Radą Rabiniczną jak również Dyrekcją Magurskiego Parku Narodowego układa się bardzo dobrze. Panu dyrektorowi Janowi Szafrańskiemu i Panu nadleśniczemu Piotrowi Hanasowi składamy serdeczne podziękowania.

28.04.2010

Scenografia do filmów propagandowych

Jak szybko świetność wróciła, tak szybko odchodzi.

Kto odpowie za zmarnowane środki publiczne?

Poniższe zdjęcia dedykujemy instytucjom i osobom odpowiedzialnym za nadzór nad tego typu remontami.

25.04.2010

Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie w dniu 25.04.br. podjęła rezolucję wyrażającą dezaprobatę wobec działań organizatorów zawodów rowerowych na terenie Gminy Nowy Żmigród. Przypominamy, że w tym dniu odbywał się pogrzeb śp. senatora Stanisława Zająca. Organizowanie imprez rozrywkowych w tym szczególnym dniu uważamy za moralnie naganne.

Zarząd

10.04.2010

Wyrazy szczerego żalu z powodu katastrofy samolotu w Smoleńsku składa Zarząd i członkowie Gminy Chrześcijańskiej

28.06.2009

Szanowni Państwo, informujemy, że od 28.06.2009 r. zgodnie z Uchwałą i Postanowieniem Sądu Rejestrowego w Rzeszowie Gmina Chrześcijańska podkreślając kontynuację i związek z poprzednikami, przyjęła patronat byłego Prezesa Leona Karcińskiego.

© Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego
Nowy Żmigród